Proces en diensten

productontwikkeling is een iteratief proces met sterk verweven activiteiten op divers terrein denk goed na over wat je aan iets nieuws hebt doe het goede op het juiste moment begin breed en eindig concreet ik help u om er alles uit te halen wat er in zit méér over onderaan de streep een goed idee? neem contact met mij op! START Design strategie bepalen visie - wáár wil je eigenlijk naartoe? en daarmee eventueel portfolio roadmapping concurrentie in kaart brengen creative problem solving/ visual thinking toegevoegde waarde (value proposition) inschatting haalbaarheid businesscase context mappen en voice of the consumer IP voor kansen en bedreigingen verder traject plannen/ activiteiten bepalen we hebben een STRATEGIE / plan van aanpak DOEL Concept ontwikkeling nieuwe dingen ontdekken ideeën visualiseren principes ontwikkelen en uitproberen combineren van aantrekkelijke mix ontwerp product - interactie eisen en wensen opstellen (en continue bijwerken) risico's in kaart brengen, ondervangen en blijvend managen uitwerken tot volwaardige concepten zicht- en functiemodellen maken zicht- en functiemodellen maken initiele marktacceptatie uitproberen nadenken over marktintroductie terugkoppeling naar design strategie enthousiasme delen! we hebben PRINCIPLE PROVEN CHOICE OF CONCEPT Detaillering ontwerp en details verfijnen design definitief vastleggen functie ontwerp volledig bewijzen (DOE) constructie opzet definitief vastleggen FMEA/ DFM/ DFA/ sterkteberekeningen start/ ondersteuning IP aanvraag FUNCTION PROVEN DESIGN FREEZE Engineering 3D tekeningen pakket maken (alvast) nauw overleg met potentiele leveranciers test en verificatie FINAL PROTOTYPING & TESTING TOOLING INVESTMENTS Realisatie kwaliteit en validatie productie tuning/ optimalisatie creative troubleshooting documentatie ondersteuning marktintroductie ondersteuning GO! denken èn doen, voor resultaat! het ontwerpproces in beeld

Lees meer…

U kunt bij mij terecht voor alle fasen van productontwikkeling. U hebt mogelijk al een idee en wilt bekijken hoe u dit zo goed mogelijk aan kunt vliegen? Dan kan het visualiseren van uw gedachten (visual – thinking) bijvoorbeeld goed helpen. Maar ik kan u ook ondersteunen door het leiden van een creatief proces met als doel nieuwe richtingen te zoeken en daar concrete nieuwe ideeën voor te ontwikkelen. Ik heb verstand van vormgeving, zeer ruime en praktische kennis van techniek en tegelijk gevoel voor zinvolle nieuwe ontwikkelingen en kan snel schakelen om in betrekkelijk korte tijd interessante nieuwe richtingen zichtbaar te maken. Ook voor de complete en stapsgewijze uitwerking van een concept, inclusief detaillering, engineering en een tekeningenpakket kunt u dus bij mij terecht. Ik beheers daarnaast een groot aantal handvaardigheden en heb o.a. diverse machines en gereedschappen beschikbaar in eigen ruim uitgeruste werkplaats om uw prototype van klein tot groot te kunnen bouwen. Daarnaast kan ik adviseren bij test en verificatie van uw nieuwe product of kan ik een bijdrage leveren aan een naadloze introductie van uw nieuwe product in uw eigen productieomgeving of een omgeving elders. Mijn werkterrein is breed, ik ben resultaatgericht en de benodigde activiteiten om tot een succesvol product te komen zijn divers en soms sterk verweven. Dat hebt u hierboven kunnen zien. Ik kan snel in- en uitzoomen, vooruit blijven kijken, stappen heen, maar soms ook terug zetten en op die manier alles uit uw project halen wat er in zit. Vernieuwend en bij voorkeur met precies die toegevoegde waarde om lang mee te kunnen gaan. Lees hieronder in hoofdlijnen hoe er daarom onderaan de streep meer overblijft.

Design strategie bepalen

Wat is uw drijfveer, uw visie en overtuiging? Wie is uw (toekomstige) gebruiker en wat wil deze nu eigenlijk echt? En wat wil u daar graag aan bijdragen? Graag breng ik samen met u in kaart hoe en waar we het beste kunnen beginnen. Dat kan bijvoorbeeld door goed te kijken naar gebruikers en hun gedrag en daarbij hun behoeftes in kaart te brengen (context mapping). Daaruit komt een doel, wat ligt op relatief korte termijn of juist wat verder weg. Hoe kom je daar dan? Rome is ook niet in een dag gebouwd, dus misschien is handig om een kaart te maken en daarop innovaties te plotten die in stappen leiden naar dat doel. Het is slim dat die innovaties een relatie met elkaar hebben, zodat de verandering van volgend jaar de juiste opening biedt om het jaar daarop met de volgende te komen. Stap voor stap groei je dan toe naar waar je op termijn wilt zijn. Het is wel verstandig om op gezette tijden even te controleren of de weg nog wel de goede kant op leidt, omdat de omgeving (markt) immers ook niet stil staat. Graag help ik u dit goed te visualiseren en in overleg met alle betrokkenen bij te schaven. Zo vormt zich een plan met grotere kans op succes!

Conceptontwikkeling

Nu alle uitgangspunten zijn bepaald kunnen we deze in nauwe samenwerking, maar ook grotendeels zelfstandig gaan uitwerken tot één of meerdere concepten. Daarmee kunt u duidelijk zien hoe uw doel er uit kan gaan zien, hoe het gebruikt gaat worden, waaruit het is opgebouwd (materialen/ productieprocessen), wat dit eventueel gaat kosten en of u dit kunt eventueel kunt beschermen om concurrentie op een afstand te houden. Waar nodig bedenk ik waar nodig nieuwe intuïtieve functies uit een combinatie van o.a. mechanische principes, constructies, maar ook elektronica, pneumatiek of hydrauliek. Uiteraard kijk ik ook naar bestaande principes en haal ik die waar nodig uit andere producten of productgroepen. Op een integrale manier maak ik hier slimme en uitdagende combinaties van die vernieuwend en toch acceptabel zijn. Daarvan bewijs ik de werking (principle proven) en daarvan breng ik vervolgens ook de (ontwikkel)risico’s van in kaart, zodat we niet om kwart voor twaalf nog voor onverwachte risico’s komen te staan. Het liefst haal ik alles uit de kast om zo aantrekkelijk mogelijke proposities voor te kunnen stellen. Vervolgens help ik u graag om hieruit de beste keuze te maken.

Detaillering en engineering

Om te zorgen dat we alles uit een nieuw idee halen kan ik ook de gehele detaillering en engineering voor u doen. Een goed product is meer dan alleen een schil om een stuk techniek en interessante techniek is het waard om op een begrijpelijke manier te laten zien. Het één gaat niet los van het ander. In deze fase bewijs ik hoe en in welke condities de deelfunctie(s) van uw nieuwe product werken (function proven) en leg ik vast hoe het geheel er straks uit gaat zien (design freeze). Ik heb ruime ervaring met materialen en hun gedrag. Stijfheid en sterkte, het inschatten van levensduur en het juist ontwerpen daarop. In natuurkundige principes als bijvoorbeeld magnetisme of (draadloze) overdracht van warmte. Ook ben ik goed thuis in de spuitgiettechniek in kunststof of metaal, smeedonderdelen, gelaste constructies waar nodig in combinatie met andere (precisie-)onderdelen. Omdat ik ook veel zelf met de (hand) maak kan ik snel inschatten wat praktisch en waar nodig snel haalbaar is, waar de uitdagingen liggen en hoe die te ondervangen.  Alles wordt op tekening en in specificatie vastgelegd. De zekerheid en kans op slagen van uw innovatie is aan het einde van deze fase dus gewaarborgd.

Realisatie

Als laatste stap help ik graag om uw nieuwe product helemaal goed op de markt te krijgen. Ik houd van machines en vind productieomgevingen erg interessant. Daarnaast mag ik graag zien dat mensen met trots werken aan de assemblage en uiteindelijke verwezenlijking van iets nieuws. Ik kan u helpen om uw nieuwe product of onderdelen daarvan bij te stellen/ te verfijnen, maar ook met zoeken naar een oorzaak van een toch onvoorzien probleem dat opduikt. Niet onbelangrijk is ook het verhaal dat uw nieuwe innovatie vertelt aan de gebruiker, of hoe we dat het beste onder de aandacht kunnen brengen met een pakkende strategie. Kortom, neem eens contact op om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen!